Pages Menu

Categories Menu
Zrównoważony rozwój w budownictwie: Holistyczne podejście do projektowania energooszczędnych budynków
Zrównoważony rozwój w budownictwie: Holistyczne podejście do projektowania energooszczędnych budynków

Budownictwo
Projektowanie kuchni i jadalni: Optymalny układ, ergonomia i trendy w aranżacji
Nowoczesne kuchnie i jadalnie to miejsca, w których spędzamy dużo czasu na przygotowywaniu posiłków oraz spożywaniu ich w gronie rodziny
Ogrzewanie podłogowe vs. tradycyjne grzejniki: Zalety i wady obu rozwiązań
Nowoczesne technologie coraz częściej pojawiają się w naszych domach, również w aspekcie ogrzewania. Na rynku pojawiło się wiele rozwiązań, wśród
Doskonalenie procesów w budowie: Identyfikowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
W dzisiejszych czasach, w obliczu rosnącej konkurencji, firmy budowlane muszą posiadać umiejętności wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Kleje i zaprawy budowlane: Kluczowe elementy w procesie montażu i konstrukcji
Kleje i zaprawy budowlane są kluczowymi elementami w procesie montażu i konstrukcji, które znacznie wpływają na trwałość, wytrzymałość i bezpieczeństwo
Komunikacja w projekcie budowlanym: Efektywne przekazywanie informacji i rozwiązywanie problemów
Komunikacja to klucz do sukcesu każdego projektu, a zwłaszcza projektu budowlanego, w którym zaangażowanych jest wiele osób
Podstawy projektowania wnętrz: Kluczowe zasady i koncepcje
Projektowanie wnętrz to sztuka łączenia funkcjonalności z estetyką. Aby stworzyć piękne i praktyczne wnętrze, należy skupić się na kilku kluczowych zasadach i

Posted by on mar 19, 2022 in Budowa i remont |

Jak zorganizować ruch podczas remontu?

Jak zorganizować ruch podczas remontu?

Projekty organizacji ruchu to dokumenty techniczne, które zawierają gotowe wytyczne dotyczące geometrii drogi oraz rekomendowanych form organizacji ruchu. Wykonuje się go na bazie wcześniej przeprowadzonych badań, które dotyczą intensywności ruchu pojazdów oraz potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na danym odcinku drogi.

Projekt organizacji ruchu to dokumentacja przygotowana, aby organizacja została zaakceptowana i zatwierdzona przez właściwy organ zarządzający ruchem. Organizacja ruchu to mająca swój wpływ na dany ruch drogowy: geometria drogi, umieszczenie pionowych i poziomych znaków oraz sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także zakres dostępu do danej drogi. Ponadto, zawarte są w niej również zasady oraz sposób działania znaków świetlnych, sygnalizacji, a także wszelkich znaków zawierających zmienną treść lub inne zmienne elementy.

Podczas remontu i wykonywaniu planowanej inwestycji powinien być zorganizowany ruch zastępczy na danym odcinku. Przede wszystkim należy wystąpić do zarządcy drogi i przedstawić mu wniosek z prośbą o zezwolenie na zajęcie danego pasa drogowego. Ponadto, potrzebne będzie opracowania oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na okres prowadzonych przez budowniczych zmian.

Zezwolenie od zarządcy danej drogi powinno dotyczyć: prowadzenia robót w tym pasie, umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej, które nie będą związane z koniecznością zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także obiektów budowlanych, które nie będą związane z koniecznością zarządzania drogami lub potrzebami związanymi z ruchem drogowym i reklamą. Zezwolenie powinno też dotyczyć zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innym celu niż powyżej wymienione.

Przy wieloetapowych pracach remontowych, w projekcie powinien zostać zawarty harmonogram robót. Nie wolno pominąć też zasad dokonywania zmian i sposobu ich rejestracji, a także danych i podpisu projektanta zmian. Taki projekt organizacji ruchu wymagać będzie zatwierdzenia przez Marszałka Województwa (przy drogach wojewódzkich) lub Starosty (przy drogach gminnych i powiatowych).