Ze świata

Od roli do stajni: Jak środowisko wpływa na zdrowie i wydajność zwierząt gospodarskich

Środowisko, w którym żyją zwierzęta gospodarskie, ma zasadniczy wpływ na ich zdrowie i wydajność. Czystość powietrza, dostęp do świeżego pokarmu, takiego jak lucerna granulowana, i wody, a także warunki życia mają bezpośredni wpływ na kondycję fizyczną zwierząt, a co za…

Continue reading...